Det bliver nemmere – og sværere – at være elektriker

04 august 2022
Anders Lundtang Hansen

editorial

Sådan noget meget konkret som at være elektrikker i Grindsted har af gode grunde udviklet sig gennem tiden, hvor man jo kan sige, at der ikke fandtes sådan et (lokalt) erhverv tidligere, fordi man endnu ikke havde tæmmet elektriciteten.

Det var også mere store firmaer, der tog sig af den slags; og remedierne var gigantiske, og det tog lang tid at ordne – og så kunne det være farligt.

Nu er det meget mere sikkert, og både det værksted og de ting, man arbejder med, fylder markant mindre, end det gjorde tidligere.

Man har opfundet ting og sager til arbejdet, der gør det nemmere, og så har man sparet andet væk, der ikke kan fungere længere.

Men det er jo også værd at se på, hvordan det kommer til at være elektriker i fremtiden, for måske har det fusionere med andre erhverv, det kan være overgået til at være noget helt andet – eller også er det forsvundet!

elektriker

Der hører (formentlig) en fremtid til med en elektriker

Hvis man skal se på det meget firkantet, så er det digitale begyndt at smede sammen med elinstallationer, hvor man kan se på sådan noget, som man kalder et “intelligent hus”.

Nu består et hjem ikke bare at enkeltstående enheder, som der er sluttet sammen: Nu skal de også kunne fungere sammen, og der er mange kommandoer, man kan give til disse.

Dette stiller meget krav til, hvad en elektriker skal kunne, og senere kan der komme en anden ekspert ind, som der sætter det hele op, så det fungerer sammen.

Dette kan betyde, at man i fremtiden sparer den ene part væk, eller man uddanner den ene til at kunne begge dele.

Derfor kan man risikere, at der er nogle områder, som der tidligere var en elektrikers domæne, som der overgår til at blive udført af andre parter.

Vi går en spændende fremtid i møde.

Flere Nyheder