Vurdering af dødsbo ved professionel og erfaren marskandiser

14 January 2019
Astrid Pedersen

editorial

Et dødsfald i familien fører i reglen megen sorg og savn med sig. Midt i al denne ulykke skal man som pårørende pludselig forholde sig til alle mulige praktiske foranstaltninger. Der er for det første en del papirarbejde forbundet med dødsfald, for eksempel opgørelse af arv og gæld (og læsning af testamente, hvis et sådant forefindes), afvikling af samtlige bankkonti og andre økonomiske aktiver, samt opsigelse af abonnementer på aviser, forsikringer, el, vand og gas.

Og endelig er der den afdødes jordiske gods, det såkaldte dødsbo, som skal bortskaffes fra boligen, således at denne kan komme videre i udlejnings systemet, eller sælges, hvis der er tale om en ejerbolig.

Vurdering af dødsbo – et spørgsmål om tillid og respekt

Hvis du er vidende om, at der i hjemmet eksisterer effekter, som er behæftet med en form for monetær værdi, er det en god idé at få en professionel til at kaste et blik på dødsboet inden du hiver det hele på genbrugspladsen.

Det kan faktisk godt lade sig gøre at finde en professionel marskandiser, som vil give dig en fair pris på rydning af dødsbo i forbindelse med en vurdering. Du slipper for selv at skulle afhænde alle genstandene (for eksempel på auktioner eller loppemarkeder), og marskandiseren sørger ligeledes for, at effekter, som han ikke kan omsætte, bortskaffes på retmæssig vis.

Hvordan foregå vurdering af dødsbo?

Når du vælger at bruge en professionel marskandiser i forbindelse med rydning af dødsbo, vil I sammen gennemgå hele dødsboet, og her vil vurderingen finde sted. Derpå vil marskandiseren udarbejde en rydningskontrakt, som omfatter alle detaljer omkring rydningen samt den endelige pris. Herefter vil marskandiseren forestå den endelige rydning og bortskaffelse af samtlige effekter. Rengøring kan eventuelt indgå som en del af aftalen.

Du kan blive klogere på salg, rydning og vurdering af dødsbo på dødsbo-rydning.dk

More articles