Undgå støjgener med et akustikloft

18 juli 2022
Niels Geckler

editorial

Oplever du gener på grund af et højtstøjniveau i fælleskontoret, selskabslokalerne, svømmehallen eller måske hjemme i køkken-alrummet ? Et godt akustikloft kan være en effektiv måde at begrænse problemet på og mindske de gener, der følger af for højt lydniveau.

I rum, hvor vægge, lofter og gulve består af hårde og glatte overflader kan der opstår nogle uheldige akustiske effekter, der giver et permanent højt støjniveau, så snart der er folk til stede i rummet. At opholde sig i lang tid i et støjfyldt miljø giver forhøjet blodtryk, hovedpine og i det hele taget symptomer på stress. Det nedsætter også arbejdsevnen og produktiviteten, lige som det tager noget af fornøjelsen fra en selskabelig sammenkomst, hvis man dårligt kan høre hvad hinanden siger og der er en permanent larm i lokalet. Det er derfor ikke et problem, der uden videre kan ignoreres.

akustikloft

Sådan fungerer det lydabsorberende loft

Akustikloftet, eller det lydabsorberende loft som man også kan kalde det, fungerer ved at bestå af et porøst, blødt eller ujævnt materiale. I hvert fald på overfladen, hvor lydens bølger rammer. Hvis overfladen er som nævnt her vil lyden ikke uhindret bare blive kastet tilbage i rummet. Den vil der imod blive dæmpet og det generelle støjniveau i rummet vil derfor også falde. Til stor glæde for medarbejdere, gæster og folk i rummet i det hele taget.

Der findes forskellige materialer med disse effekter, men det vil typisk være sådan at man kan opsætte akustikplader på loftet i et almindeligt lokale og derved opnå den ønskede effekt – at få dæmpet lyden til et tåleligt niveau og derved mindske ubehag, stress, blodtryk og hovedpine hos de tilstedeværende. Samtidig med at man vil opleve øget arbejdsglæde og produktivitet, hvis der for eksempel er tale om et stort produktions- eller kontorrum. det behøver ikke at kræve store arkitektoniske indgreb.

 

Flere Nyheder