Lad din marskandiser forestå vurdering af dødsbo

Når du mister et familiemedlem, en ven eller en slægtning, er der mange ting, der skal ordnes. Blandt andet skal den afdødes jordiske gods – det såkaldte dødsbo – afvikles. Og her er det en god idé at få professionel hjælp. Hvis du vælger at få dødsboet vurderet ved en professionel marskandiser, foregår det i fuld diskretion, og med den dybeste respekt for såvel de efterladte som den afdøde. Det er derfor, det er en fordel at alliere sig med en professionel marskandiser, når eventuelle værdigenstande i et dødsbo skal beses og vurderes. Det er ikke altid, man selv er i stand til at kaste et nøgternt blik på den afdødes efterladte genstande – man vil som oftest være farvet af minderne, sorgen og savnet. Og det er sjældent, at lægmand har samme professionelle blik som den erfarne marskandiser, som ved ganske få øjekast kan vurdere, om en effekt repræsenterer en monetær værdi eller ej.

Marskandiseren hjælper med alt vedrørende rydning og vurdering af dødsbo

Når marskandiseren har foretaget sin vurdering, hjælper han eller hun som regel med bortskafning af samtlige effekter – ikke kun de, som skal sælges. Nogle ting skal på genbrugsstationen, hvor de kan blive genanvendt, eller kan eventuelt doneres til velgørende formål, hvor de kan være til nytte for andre mennesker. Og i stedet for, at du selv skal ud og leje transportmidler til dette formål, sørger marskandiseren for, at der også er taget hånd om denne del af dødsbo rydningen. Marskandiseren vil også forestå salg af de værdifulde genstande, herunder booking af eventuel auktions plads, eller stade på loppemarked. Du og din marskandiser udarbejder på forhånd en aftale om marskandiserens andel af overskuddet ved salg af dødsbo, således at der ikke opstår misforståelser, og alle er tilfredse.

Med professionel vurdering af dødsbo kan du og de andre efterlevende komme videre i livet – i mindelighed og fordragelighed.

Lukket for kommentarer.